Obnova súborov

Cenník obnovy súborov

Postup obnovy súborov

Bezpečnosť dát

Podporované modely

Posúďte sami svoje poškodenie média na základe príznakov - Príčiny a príznaky

maxtor.giffujitsu.gifsamsung.gifseagate.gif
ibm.gifwd.giftoshiba.gifhitachi.gif

Obnova súborov sa technologicky rozlišuje podľa povahy poruchy.
Nevyhnutné postupy v každom prípade, kombinácii porúch rozdelujú obnovu dát do určitých kategórii. Zlyhanie nosiča môže byť na niekoľkých úrovniach.


Obnovu súborov uskutočňujeme z týchto médií:
 • Pevné disky (ATA, SCSI, S-ATA, Fibre Channel)
  • ak došlo k poruche elektroniky, resp. odišiel motorèek
  • ak došlo k poruche čítacích/zapisovacích hláv
  • ak došlo k poškodeniu diskových platní alebo zadreniu ložísk
  • ak došlo k poškodeniu Servisnej oblasti disku
  • ak došlo k zmazaniu údajov, zrušeniu logických partícii, preformátovaniu, pri napadnutí vírusom
typy harddiskov
• IDE/ATA/PATA/EIDE     
• ESDI  • PCMCIA   
• SATA II/2.0    
• ULTRA/ATA 100 • Fibre Channel    
• RLL • SATA
• SAS • USB • iSCSI • MFM
• SCSI • Firewire • eSATA  
 • CD, DVD medií, diskiet
 • Diskové polia RAID (RAID úrovne)

  Diskové polia všetkých výrobcov:
  RAID Levels: 0, 1, 01, 10, 3, 4, 5, 6, 05, 50
  Externé / Interné

  • ak došlo k poruche diskové radiča
  • ak došlo k výpadku jedného alebo viac diskov
  • ak došlo k paritnej inkozinstencii
  • ak došlo k čiastočnej strate/prepisu dát na jednotlivých diskov
  • nedokončenom REBUILDE
  • atď.
RAID Level
• RAID 0         
• RAID 5          
• RAID 5EE          
• RAID 50      
• RAID 1
• RAID 1E
• RAID ADG
• RAID 51
• RAID 3
• RAID 6 • RAID 0+1 • JBOD
• RAID 4
• RAID 5E • RAID 10
 
 • pamäťové karty, USB kľúče
 • poškodené dokumenty - aplikačné dáta
  • oprava poškodených dokumentov Word, Excel, Access, Outlook,
  • poškodené MS Exchange a MS SQL aplikaèné dáta
  • dešifrovanie dokumentov so strateným heslom

U nasledovných operačných sýstemov a súborových štruktúr:

 • DOS, Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP, VISTA (FAT, FAT32, NTFS, NTFS5)
 • Linux (Ext2, Ext3, ReiserFS)
 • OS/2 (FAT, HPFS)
 • UNIX deriváty: VxFS, hfs, LVM, xfs, efs, ODS, jfs, ufs /HPUX, VMS, AIX, Unixware/
 • Macintosh (HFS, HFS+)
 • Novell Netware
 • atï.

DIAGNOSTIKA

Diagnostika média je bezplatná, vykonaná do niekoľko hodín. Pri analýze média pristupujeme k disku bez zásahu, èasto bez nutnosti jeho otvorenia. Vykonaná analýza poskytne predbežný výsledok záchrany dát a jej výslednú cenu.
112890051064h7he.jpg


OCHRANA DÁT


Priebeh každej obnovy dát sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákony č. 428/2002 Zb.z. V znení z.č. 602/2003 Z.z o ochrane osobných údajov.V prípade špecifických požiadaviek na zachádzanie s dátami, ktoré nám zveria, sme pripravení dohodnúť sa pre konkrétny prípad na individuálnych zmluvných podmienkach.