Expresný režim

Zakázka je uprednostnená pred ostatnými, a je spracovaná v 12 alebo 24 hod režime.

Režim
EXPRESS

  • realizovanie zakázky ihneď po prijatí
  • prevádzka 24 hodín, na zakázke sa môže pracovať počas noci, víkendu
  • 50% príplatok k štandardnej cene
  • Platí pre pevné disky a  diskové polia.