Technológia HDD
Pevný disk je úložné médium, ktoré pozostáva z jedného alebo viacerých kruhových diskov /z Alumínia alebo krištálovej keramiky/ pokryté elektromagnetickou záznamovou vrstvou.  Toto riešenie umožnuje zápis dát v elektronickej forme.  Tieto platne sa nachádzajú nad sebou na jednej osi a podľa kapacity disku variuje aj ich počet. Počas behu disku rotujú rýchlosťou napr. 7200ot/min.

K čítaniu dát slúžia magnetické hlavy, ktore sa nachádzajú na povrchu disku, pri jeho behu sa vznášajú jemne nad povrchom a vychylovaním presúvajú z pozície na pozíciu. K ovládaniu týtchto hláv slúžia 2 magnety rôznch pólov a cievka ktorou prechádza prechádza prúd a rameno čítacích hláv mení svoju polohu.

Magnetické čítacie hlavy fungujú na princpe GMR - obrovský magnetický odpor. Vo vysokej frekvencii snímajú stav magnetického pólovania na platniach vo vysokej hustote a indetifikúju tak zapísané dáta.

Hustota zápisu môže byť napr. 133GB, 166GB na platňu. Násobením dostaneme celkovú možnú kapacitu disku v danej konfigurácii.

Dátová oblasť je rozdelená na jednotky nazývané Sektory. Sector=512B.